Субота, 20.07.2019, 21:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сай
Всього відповідей: 97
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Положення про табір

Положення
дитячого пришкільного табору «Сонцеграй»
з денним перебуванням
при Зарічанській ЗОШ І-ІІІ ступенів
 
Загальна частина
 
1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Сонцеграй»- тимчасово діючий, пристосований заклад, призначений для відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, певну матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку. 2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням і власним статутом (положенням).
 
Організаційно-правові засади
діяльності дитячого закладу
3. Дитячі заклади функціонує у складі юридичної особи Зарічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів .
4. Дитячий заклад діє на підставі статуту (положення), розробленого відповідно до цього Положення, що затверджується засновником (власником).
5. У дитячому закладі період відпочинкової зміни становить не менш як 14 днів. Щоденна тривалість відпочинку дітей та підлітків у пришкільному таборі повинна бути не меншою 5 годин із забезпеченням харчування у відповідності з нормами з 9 до 14 години.
6. Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначених закладах самостійно.
7. За своєю організаційно правовою формою дитячий закладналежить до комунальної форми власності.
8. Засновник дитячого закладу забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
Порядок прийому дітей до дитячого закладу
9. До дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.
10. Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ.
11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів.
12. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у дитячому закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.
 
Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у дитячому закладі
13. Працівники дитячого закладу відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.
14. Надання дітям та працівникам дитячого закладу медичної допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками такого закладу.
15. Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом, закріпленим за дитячим закладом.
16. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.
17. У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором навчального закладу.
18. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.
19. Дитячий заклад може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).
20. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.
 
Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу
 21. Дитячий заклад очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади засновник (власник) відповідно до законодавства.
22. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу.
23. Директор дитячого закладу:
¯ затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;
¯ організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки
безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з
дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також
надання першої невідкладної допомоги;
¯ забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних
норм і правил техніки безпеки;
¯ здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом
відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та
відпочинку дітей;
¯ представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в
установах та організаціях;
¯ звітує перед засновником (власником) про результати
діяльності дитячого закладу;
¯ видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
¯ забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів,
затверджує посадові інструкції працівників дитячого закладу та
штатний розпис за погодженням із засновником (власником);
¯ вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до
працівників дитячого закладу;
¯ несе відповідальність за виконання покладених на дитячий
заклад завдань та за результатами фінансово-господарської
діяльності дитячого закладу.
24. У дитячому закладі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор дитячого закладу.
25. Педагогічна рада дитячого закладу розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи дитячого закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих, відпочинкових змін, приймає рішення про відрахування дітей із дитячого закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку.
26. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.
27. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.
28. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі заклади, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.
29. Для роботи в дитячих закладах в літній період та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.
30. Під час оформлення на роботу працівники дитячого закладу проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.
31. З кожним працівником дитячого закладу укладається трудовий договір згідно із законодавством. Умови і розмір оплати праці працівників дитячих закладів державної та комунальної форми власності визначаються законодавством. Умови і розмір оплати праці працівників приватних дитячих закладів встановлюються засновником (власником) згідно із законодавством. Засновники (власники) мають право встановлювати розмір оплати праці працівників дитячого закладу відповідно до галузевих тарифних ставок.
 
Учасники процесу оздоровлення
та відпочинку в дитячому закладі
32. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники дитячого закладу, представники підприємств, установ та організацій - засновників (власників) дитячого закладу, представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.
33. Працівники дитячого закладу мають право на:
¯ внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного
процесу та процесу відпочинку;
¯ вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для
продовження трудової діяльності у такому закладі;
 ¯ участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших
органів самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов'язаних з
організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
¯ вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи
з дітьми;
¯ соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання
покладених обов'язків;
¯ об'єднання у професійні спілки, участь у громадських
організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
34. Працівники дитячого закладу зобов'язані:
¯ під час прийняття на роботу подати документ про проходження
обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми
та медичну книжку встановленого зразка;
¯ дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу,
виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
¯ берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси,
пропагувати здоровий спосіб життя;
¯ виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу. 3
5. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:
¯ на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини ( 995_021 ), на охорону життя, здоров'я і власного майна,
повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і
переконань;
¯ на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або
травмування;
 ¯ самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в
освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку дитячих
закладів;
¯ здобувати у передбачених законодавством випадках освіту
згідно з державними стандартами освіти;
¯ звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання
інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту
освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
 ¯ у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих
заходів, зокрема заміни вихователя.
Діти під час перебування у дитячому закладі зобов'язані
виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.
36. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
¯ ознайомитися із статутом (положенням) дитячого закладу,
правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх,
медичних програм або програм відпочинку, в яких
братиме участь дитина;
¯ захищати права та законні інтереси дитини;
¯ звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника
(власника), органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання
поліпшення роботи дитячого закладу.
37. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
¯ забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
¯ провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;
¯ забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
¯ подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які
супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
¯ відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк, визначений у путівці, забрати її з дитячого закладу;
 ¯ відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
38. У дитячому закладі може бути утворений орган громадського амоврядування, до складу якого входять засновник (власник), адміністрація дитячого закладу, батьки та діти.
39. У дитячому закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, до складу яких входять учасники оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного напряму.
Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база дитячого закладу
40. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу проводиться відповідно до його статуту (положення) та законодавства.
41. Фінансування дитячого закладів комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, та інших джерел.
42. Дитячий заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право користуватися земельною ділянкою, на якій він озташований,
розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та статуту (положення);
43. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в дитячому закладі здійснюється в установленому законодавством порядку.
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту