Субота, 20.07.2019, 20:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сай
Всього відповідей: 97
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інструктажі з БЖД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від «____»_____________2011р
Директор школи Петричко О.М.
 
ІНСТРУКЦІЯ № 25/к
з безпеки життєдіяльності учнів під час навчальної практики та літніх канікул
 
1. Загальні положення.
1.1. Інструкція з безпеки учнів під час навчальної практики та літніх ка­нікул поширюється на всіх учасників навчально-виховиого процесу під час перебування учнів на літніх канікулах та навчальній практиці.
1.2. Інструкцію розроблено відпо­відно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», за­твердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, «Правил пожеж­ної безпеки для закладів, установ і ор­ганізацій системи освіти України», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головно­го управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70.
1.3. Всі учасники навчально-ви­ховного процесу повинні знати пра­вила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкоджен­нях, мати необхідні знання і навички користування медикаментами.
2. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів під час навчальної практики та літніх канікул.
2.1. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів перед початком навчаль­ної практики та літніх канікул.
2.1.1.Перед початком навчальної практики та літніх канікул чітко ви­
значити терміни початку та закін­чення канікул, навчальної практики.
2.1.2.Уразі продовження канікул слід телефонувати в останній день
визначених термінів до приймальної навчального закладу або вихователю, наставнику класу для визначення нового терміну канікул, навчальної практики.
2.1.3.Ознайомитися з планом проведення навчальної практики, канікул у класі, навчальному закладі, брати активну участь у заплано­ваних заходах.
2.1.4.У разі неможливості через поважні причини або сімейні обставини взяти участь у запланованих за­ходах під час канікул, навчальної практики або вчасно приступити до навчальних занять після канікул, учням слід завчасно попередити ви­хователя, наставника класу, надавши заяву від батьків чи медичну довідку, що підтверджує обгрунтованість причини, вирішення питання пере­несення навчальної практики на сер­пень місяць.
2.2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час літніх канікул та навчальної практики.
2.2.1. Під час канікул, перебуваю­чи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко виконувати правила дорожнього руху:
• рухатися по тротуарах і пішохід­них доріжках, притримуючись пра­вого боку;
• за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїж­джої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;
• переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зок­рема підземних і наземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лі­ніях тротуарів або узбіч;
• у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регу­лювальника чи світлофора;
• виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнив­шися, що не наближаються інші транспортні засоби;
• чекати на транспортний засіб тіль­ки на посадкових майданчиках (зупин­ках), тротуарах, узбіччях, не створюю­чи перешкод для дорожнього руху;
• на трамвайних зупинках, не об­ладнаних посадковими майданчика­ми, можна виходити на проїжджу час­тину лише з боку дверей і тільки піс­ля зупинки транспортного засобу;
• у разі наближення транспорт­ного засобу з увімкненим проблис­ковим маячком червоного або синього кольору, чи спеціальним зву­ковим сигналом, треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;
• категорично заборонено вибі­гати на проїжджу частину, влашто­вувати на ній або поблизу неї ігри,
переходити проїжджу частину позапішохідним переходом, або встанов­леними місцями;
• по проїжджій дорозі рухатися на велосипеді можна тільки дітям, які досягли 16-ти років; мопеди й вело­сипеди повинні бути обладнанні зву­ковим сигналом та світлоповертачами: попереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — чер­воного; на голові у водія має бути захисний шолом; слід чітко дотриму­ватися правил дорожнього руху;
• водіям мопедів і велосипедів за­боронено: керувати транспортом із несправним гальмом, звуковим сигналом, у темну пору доби; руха­тися по автомагістралях, якщо є по­ряд велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати інші тран­спортні засоби;
• для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) слід обирати місце на дитячих май­данчиках та ін., на проїжджу части­ну виїжджати заборонено;
• учні повинні виконувати зазна­чені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, Інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;
• перебувати поблизу залізнич­них колій дітям без супроводу дорос­лих заборонено;
• учні, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цьо­го місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.
2.2.2. Під час канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, транспорті, учні по­винні чітко виконувати правила по­жежної безпеки:
• заборонено брати з собою вог­ненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу {запальнички, сір­ники, петарди, бенгальські вогні, фе­єрверки, цигарки, легкозаймисті речо­вини, вогнезаймистурідинутощо);
• користуватися газовою плитою вдома можна тільки із спеціалізова­ним електричним приладом для вми­кання і під наглядом дорослих;
• заборонено використовувати ві­конниці на вікна для затемнення приміщень і застосовувати горючі
матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їхдо приміщення; засто­совувати предмети оформлення при­міщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих син­тетичних матеріалів, штучних тка­нин і волокон (пінопласту, пороло­ну, полівінілу тощо); застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), хлопушки, дугові прожектори; влаш­товувати світлові ефекти із застосу­ванням хімічних та інших речовин, що можуть викликати загоряння; встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції, виготовлені з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні виходи;
• у жодному разі не брати на ву­лиці чи в іншому місці незнайомі, чужі предмети, зокрема побутову
техніку, не вмикати їх у розетку вдо­ма чи в Інших установах — це може призвестидо вибуху та надзвичайної ситуації;
• не наближатися до електроприла­дів, музичної апаратури, що живлять­ся струмом. Користуватися електро­приладами тільки сухими руками і в присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, Іскріння проводки, слід не­гайно повідомити дорослих;
• не скупчуватися біля проходів у громадських установах, біля входів та виходів, у приміщеннях вести­ бюлю;
• під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечнихситуаційуприміщенні, ви­конувати правила пожежної безпеки;
• у разі пожежної небезпеки (на­явності вогню, іскріння, диму) слід негайно вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу- Ви­кликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуа­цію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, залишити но­мер свого телефону;
• при появі запаху газу в кварти­рі, приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не корис­туватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввім­кнена, й вийти з приміщення; по­кликати на допомогу дорослих, не­гайно повідомити в газову службу за номером 104 чи 101 пожежну охоро­ну — 101; назвавши своє Ім'я, пріз­вище, коротко описавши ситуацію й залишивши номер свого телефону.
2.2.3. Під час канікул, перебуваю­чи вдома, на вулиці, в спеціалізова­них установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:
• під час канікул заборонено пе­ребувати біля водойм без супроводу дорослих для запобігання утоплення дітей. Відпочиваючи у прибереж­ній зоні, слід виконувати правила безпечної поведінки на воді: не за­пливати за огороджувальнІ буї, не підпливати до моторних човнів, віт­рильників, веслових човнів та інших плавзасобів; на залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети; не використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням; не стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, й у місцях, де невідомі гли­бина та стан дна; не організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням і захопленням тих, хто купається; не стрибати у воду з човнів, катерів, ві­трильників та інших плавзасобів; не використовувати для плавання до­шки, камери від волейбольних м'ячів, рятувальні круги, надувні матраци (особливо у штормову по­году); не купатися біля причалів та у вечірній час, особливо після захо­ду сонця; не стрибати у воду в не­знайомих місцях; не купатися біля обривів, зарослих рослинністю бе­регів; не засмічувати воду та узбе­режжя, не залишати та не кидати сміття. Заборонене купання у зато­плених кар'єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, ставках, мор­ських акваторіях та Інших водо­ймах, що не мають обладнаних пля­жів сезонними рятувальними по­стами, не зареєстровані місцевою владою як місця масового відпо­чинку. Під час купання не слід ро­бити зайвих рухів, не пірнати, не треба тримати свої м'язи в постій­ній напрузі, не порушувати ритму дихання, не перевтомлювати себе, не брати участі у великих запливах без необхідних тренувань та дозво­лу лікаря. Не можна заходити у воду спітнілим або після прийому со­нячних ванн, жвавих ігор. Як тіль­ки ви починаєте замерзати, треба негайно вийти з води, енергійно розтертися рушником І швидко одягтися. Категорично заборонено заходити у воду, якщо ви погано почуваєтеся;
• категорично заборонено пере­бувати біля будівельних майданчи­ків, кар'єрів, закинутих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм та загибелі дітей;
• категорично заборонено вжива­ти алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;
• уникати вживання в їжу грибів;
• категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кушів, дерев, що може призвести до отру­єння;
• пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в Іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий ка­налізаційний люк;
• не підходити на вулиці до обір­ваних, обвислих проводів, або про­водів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — дані проводи можуть бути ше підживлені електро­струмом;
• не підходити до щитових, не за­лазити на стовпи з високовольтни­ми проводами — можна отримати
удар електрострумом від високо­вольтних живлень на відстані 5 м;
• бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдал­ки, атракціони, турніки та інші при­лади справні, сильно не розгойдуватися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;
• не виходити на дах багатоповер­хівки для попередження падіння ді­тей із висоти;
• не підходити до відчинених ві­кон, мити вікна тільки в присутнос­ті дорослих, не нахилятися на пери­ла, парапети сходинок для запобіган­ня падіння дітей із висоти;
• не спускатися у підвали будин­ків чи інші підземні ходи, катаком­би, бомбосховища — там може бути отруйний газ;
 • не вступати в контакт із незна­йомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;
• застосовувати всі знання й пра­вила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, на­вчальних уроках. 2.2.4. Під час канікул учні пови­нні виконувати правила безпеки життєдіяльності під час самостійно­го перебування вдома, на вулиці, у громадських місцях, у друзів, на молодіжних дискотеках, у замкнуто­му просторі з чужими людьми, пра­вила попередження правопорушень та насильства над дітьми:
• не розмовляти й не вступатив контакт із незнайомцями, зокрема не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей;
• не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть;
• перебувати без супроводу до­рослих на вулиці дітям до 10-ти ро­ків можна до 20 год, до 14-ти років — до 21 год, до 18-ти років —до 22 год. У темну пору сезону — до настання темряви;
• діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо не­
знайомець запитує, чи скоро при­йдуть батьки, повідомте, що ско­ро — вони у сусідів, а в цей час зате­лефонуйте батькам і двері незнайом­цям не відчиняйте;
• бути подалі від тих, хто влашто­вує бійки, не брати участі в супереч­ках дорослих і не провокувати слова­ми чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми;
у стосунках із оточуючими керуйтеся толерантними відносинами;
 • не заходити в під'їзд, ліфт із не­знайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважнішими, оглядатися й перевіря­ти, чи не слідує за вами хтось під час проходу провулків, підземних пере­ходів між домами й тунелями. Якщо
за вами хтось іде, зупинитися й віді­йти у сторону, щоб потенційний пе­реслідувач пройшов повз вас;
• під час перебування на диско­теці, треба завчасно попередити батьків, шоб зустріли вас після захо­ду; слід керуватися загальними пра­вилами етикету й нормами поведін­ки, не провокувати оточуючих на агресивну поведінку діями і словами. У разі небезпечної ситуації звертати­ся до служби охорони закладу, ви­кликати міліцію за номером 102, за­телефонувати батькам;
• не вчиняти дії, що можуть приз­вести до правопорушень. Неповно­літніми у кримінальному праві вва­жаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після настання
14-річного віку, неповнолітні підля­гають кримінальній відповідальнос­ті; позбавлення волі неповнолітньо­му може бути призначення строком до 10-ти років; найбільш суворим
примусовим заходом виховного ха­рактеру є направлення до спеціаль­них навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків;
• батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, під­лягають адміністративному штрафу розмірах, передбачених відповідною статтею Карного кодексу України;
• всеукраїнські гарячі лінії під­тримки дітей та молоді України; Все­українська лінія «Телефон довіри» —800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насиль­ства над дітьми та захисту прав ді­тей - 500-500-33-50 (у межах Ук­раїни дзвінки безкоштовні). 2.2.5. Під час канікул учні пови­нні виконувати правила запобігання захворювань на грип, інфекційні й кишкові захворювання, педикульоз тощо:
• при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю­дей, і викликати лікаря;
• хворому виділити окреме ліж­ко, посуд, білизну;
• приміщення постійно провіт­рювати;
• у разі контакту із хворим одяга­ти марлеву маску;
 • хворому слід дотримуватися постільного режиму;
• вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко виконувати рекомендації лі­каря;
• постійно мити руки з милом пе­ред їжею;
• не їсти брудних овочів та фрук­тів, ретельно їх мити й ошпарювати;
• для запобігання захворювання на педикульоз, регулярно мити голо­ву; довге волосся у дівчат має бути зібране у зачіску, не користуватися засобами особистої гігієни (гребін­цем) інших осіб, а також не переда­вати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, го­ловних уборів, а також не передава­ти свого одягу іншим;
• не вживати самостійно медич­них препаратів, не рекомендованих лікарем;
• якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає поряд, слід викли­кати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню адресу, прізвище, ім'я, а та­кож зателефонувати батькам.
2.2.6. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час проведення на­вчальної практики:
• з планом роботи під час на­вчальної практики учні повинні бути ознайомлені перед початком на­вчальної практики й сповістити батьків про режим своєї роботи;
• учні повинні щоденно відвідува­ти навчальний заклад і виконувати весь об'єм матеріалу, запланованого у навчальній практиці, всі завдання та розпорядження вихователя, нас­тавника класу, вчителів-предметників, керівника;
• учні повинні приходити на на­вчальну практику в тому одязі і взут­ті, що буде визначене вихователем, керівником навчальної практики, а також учителями-предметниками;
• під час навчальної практики учні повинні щодня відпрацювати кількість годин, визначену вимога­ми до проходження навчальної прак­тики в кожному класі;
• категорично заборонено зали­шати заняття навчальної практики без дозволу вихователя, наставника класу, керівника;
• учні впродовж проходження на­вчальної практики повинні дотриму­ватися питного режиму: мати із со­бою запас питної води, осільки кате­горично заборонено пити воду з-під крану чи відкритих водойм;
• учні впродовж навчальної прак­тики повинні чітко виконувати пра­вила безпеки життєдіяльності й культури поведінки: не кричати, не бігати, не штовхатися, не свистіти, не провокувати інших ні словами, ні рухами, ні жестами, ні агресивною поведінкою, що може призвести до травмування та правопорушень;
• учні повинні приступати до ви­конання роботи під час навчальної практики тільки після просуханого інструктажу та роз'яснювальної бе­сіди; самостійне виконання видів ро­біт під час навчальної практики ка­тегорично заборонене.
3. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації.
3.1.Не панікувати, не кричати, неметушитися, а чітко і спокійно вико­нувати вказівки дорослих, які пере­бувають поряд.
3.2.Слід зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідо­мити про місце свого перебування.
3.3.Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, потрібно зате­лефонувати до служб екстреної до­помоги за телефонами: 101— пожежна охорона; 102— міліція; 103— швидка медична допомога; 104— газова служба; коротко описати ситуацію, назва­ти адресу, де сталася надзвичайна си­туація, а також своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.
3.4. У разі можливості слід зали­шити територію аварійної небез­пеки.
 
ПОГОДЖЕНО: Заступник директора _____________ ______________________ (особистий підпис)
                                                                      (прізвище, ініціали)
 
Голова профкому _____________ ______________________ (особистий підпис)
                                              (прізвище, ініціали)
 
Ознайомлена (ий) _____________ ______________________ (особистий підпис)
                                                 (прізвище, ініціали)
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від «____»_____________2011р
Директор школи Петричко О.М.
 
ІНСТРУКЦІЯ №26/к
з безпеки життєдіяльності учнів лід час навчальних екскурсій,походів,
туристично-краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, прибережній зоні тощо
 
1. Загальні положення.
1.1.Інструкція з безпеки життє­діяльності учнів під час навчально-тематичної екскурсії, походів, туристично-краєзнавчих заходів, орга­нізованого відпочинку в лісі, прибе­режній зоні тощо поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
1.2.Інструкцію розроблено від­повідно до «Положення про орга­нізацію охорони праці учасників
навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом Міністер­ства освіти і науки України від 01.08.2001 №563.
1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої медичної допомоги.
2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час навчально-те­матичної екскурсії, походів, туристично-краєзнавчих заходів, орга­нізованого відпочинку в лісі, прибе­режній зоні тощо.
2.1. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів перед початком навчаль­но-тематичної екскурсії, походів, туристично- краєзнавчих заходів, ор­ганізованого відпочинку в лісі, при­бережній зоні тощо. 2.1.1.Визначити час, дату, місце збору перед виїздом на навчально-виховну екскурсію, поход, захід,відпочинок. Визначити перед нав­чально-виховною екскурсією, похо­дом, заходом, відпочинком також час, дату повернення, місце, у яко­му батьки повинні зустріти учасни­ка екскурси, походу, заходу, відпо­чинку.
2.1.2.Якщо ви не встигаєте на призначений час виїзду чи за поваж­них причин не будете учасником по­їздки, слід завчасно повідомити ви­хователя класу, керівника групи про свою відсутність, запізнення. На учня, який буде відсутній, повинна бути надана заява від батьків на ім'я директора з указаною причиною від­сутності.
2.1.3.Перед навчальною екскур­сією, походом, туристично-крає­знавчим заходом, організованим
відпочинком, учнів слід ознайоми­ти із загальною характеристикою об'єкта відвідування, маршрутом, правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час проведення екскурсії, походу, заходу, відпо­чинку.
2.1.4.Вирушаючи на екскурсію, похід, туристично-краєзнавчий за­хід, організований відпочинок, вихо­ватель, керівник екскурсії повинен мати при собі дорожню аптечку пер­шої допомоги. 2.1.5.Допускаються до екскурсії, походу, туристично-краєзнавчого заходу, організованого відпочинку учні, які не мають медичних проти­показань. Під час виїзду за межі об­ласті, міста список учнів повинен бути завірений лікарем про допуск до поїздки. Якщо учні виїжджають на організований відпочинок, до спис­ку учасників поїздки додатково до­дається довідка із санепідемстанції на визначення захворювання учнів інфекційними хворобами, педикульозу. Обов'язкова наявність ксеро­копій карт щеплення кожного учас­ника.
2.1.6. Категорично заборонено учням, виїжджаючи на екскурсію, похід, туристично-краєзнавчий за­хід, брати з собою гострі й ріжучі предмети, що можуть призвести до травмування, а також вогненебез­печні предмети, що можуть спричи­нити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, вогнезаймисту рідину тощо),
 2.1.7. Допущені до екскурсії, по­ходу, туристично-краєзнавчого захо­ду, організованого відпочинку учні повинні бути відповідно одягнені, взуття має бути зручним, без висо­ких підборів. У весняно-літній період усі учасники повинні мати го­ловні убори.
2.1.8. Якщо поїздка на екскур­сію, похід, туристично-краєзнавчий захід буде довготривала, всі учасни­ки повинні мати запас води (міне­ральна, негазована) та запас харчо­вих продуктів (овочі, фрукти — вимиті й ошпарені, сухе печиво, зварені на круто яйця, копчена ков­баса). Категорично заборонено вживати зафарбовані напої, варе­ну ковбасу, молочнокислі продук­ти, салати з майонезом, смажене м'ясо тощо, що може призвести до отруєння.
2.1.9.Категорично заборонено учасникам екскурсії, походу, туристично-краєзнавчого заходу, ор­ганізованого відпочинку брати з со­бою і вживати будь-які медичні пре­парати. За потребою, вживати ліки можна тільки з дозволу супроводжу­ючого медичного працівника, вихо­
вателя, керівника групи.
2.1.10.Не рекомендовано брати з собою на екскурсію, похід, туристично-краєзнавчий захід, від­починок дорогоцінні речі: апарату­ру, золоті прикраси, мобільні теле­фони, фотоапарати, відеокамери тощо, щоб запобігти втраті, попере­дити правопорушення.
2.1.11.Всі учасники екскурсії, по­ходу, туристично-краєзнавчого захо­ду, організованого відпочинку пови­нні мати при собі засоби гігієни (мило, серветки, туалетний папір,
рушник, за потребою — шампунь тощо); дотримуватися санітарно-гігієнічних норм.
2.2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час навчально-те­матичної екскурси, походів, туристично-краєзнавчих заходів, органі­зованого відпочинку в лісі, прибе­режній зоні тощо.
2.2.1. Під час навчально-тематичної екскурсії, походів, ту­ристично-краєзнавчих заходів, ор­
ганізованого відпочинку в лісі, при­бережній зоні тощо чітко дотриму­ватися вимог безпеки життєдіяль­ності.
2.2.2. Постійно бути в полі зору вихователя, керівника групи, без дозволу не відлучатися від групи.
2.2.3. Упродовж навчально-те­матичної екскурсії, походу, турис­тично-краєзнавчих заходів, органі­зованого відпочинку в лісі, прибе­режній зоні уважно слухати матері­ал, поданий екскурсоводом, трене­ром, керівником, щоб виконати групову, або індивідуальну форму
роботи та звітувати після закінчення екскурсії, походу, туристично-крає­знавчого заходу, організованого відпочинку практично здобутим ма­теріалом.
2.2.4. Чітко дотримуватися вимог питного й харчового режиму. Забо­ронено пити воду з відкритих во­дойм, з-під кранів у приміщенні, з однієї пляшки; вживати в їжу чіп­си, консерви, нарізки, їжу швидко­го приготування (бюргери, хот-доги, чебуреки, лаваші, хачапурі тощо), варену ковбасу для запобігання отру­єння.
2.2.5. Не можна знімати взуття й ходити босоніж, окрім розчищеного пляжу під час відпочинку на при­бережній зоні та з дозволу виховате­ля, керівника групи.
2.2.6.Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: мити руки перед уживанням їжі, до й після відвідуван­ня туалетної кімнати для запобігання кишкових захворювань.
2.2.7.Під час навчально-тема­тичної екскурсії, походу, турис­тично-краєзнавчого заходу, організованого відпочинку поводитися пристойно, не кричати, не свисті­ти, не бігати, не метушитися, не штовхатися. Заборонено прово­кувати інших словами, жестами,
діями агресивною поведінкою, що може призвести до бійки та право­порушень.
2.2.8.У разі відвідування атрак­ціонів, дитячих, спортивних май­данчиків переконатися, що прила­ди справні. Приступати до вико­нання вправ або катання на атрак­ціоні тільки після інструктажу,
проведеного вихователем, керівни­ком групи.
2.2.9. Категорично заборонено підходити до обірваних проводів, проводки, яка іскрить, щитових, що може призвести до удару електро­струмом. У разі виявлення даних фактів негайно повідомити вихова­теля, наставника класу.
2.2.10.Проходячи маршрут на­вчальної екскурсії, походу, ту­ристично-краєзнавчого заходу, під
час організованого відпочинку, бути обережним: не підходити до люків, ям, огороджень; обходити будівель­ні майданчики, напівзруйновані будівлі, скляні перекриття, висохлі де­рева, щоб уникнути падіння, обвалу, травмування.
2.2.11.Категорично заборонено контактувати з незнайомцями, пере­давати їм свої речі, щоб уникнути на­силля над дітьми, скоєння злочину. Слід одразу звертатися до виховате­ля, керівника групи. 2.2.12.Заборонено контактувати з тваринами, комахами, землеводними, щоб уникнути укусів та попере­дити захворювання на сказ, лишай, отруєння.
2.2.13. Під час туристично-краєзнавчих заходів, походів, відпо­чинку в лісі, прибережній зоні не можна вживати рослини, гриби, яго­ди для запобігання отруєння.
2.2.14. Під час туристично-краєзнавчих заходів розпалювати ба­гаття слід тільки під наглядом керів­ника, тренера, вихователя І після проведеного з учнем інструктажу щодо розпалювання багаття та його гасіння. Категорично заборонено за­лишати не загашене багаття. В інших випадках розпалювати багаття забо­ронено, щоб уникнути пожеж та опі­ків учнів.
2.2.15. Під час організованого відпочинку в прибережній зоні чіт­ко дотримуватися правил безпеки життєдіяльності: купатися в воді, огородженій сигнальними познач­ками в кількості до 8 осіб і не більш ніж 10 хв. Під час купання учнів у воді повинен бути вихователь, ке­рівник, інструктор із плавання. Ку­пання розпочинати тільки за коман­дою і після прослуханого інструктажу та роз'яснювальної бесіди. Кате­горично заборонене неорганізоване купання і плавання, самовільні стрибки у воду і пірнання; штовха­ти один одного у воду, сидіння один на одному, хапання за руки й ноги, влаштовування хаотичних ігор, крик «на допомогу» тощо. Всі праг­нення самостійного плавання ді­тьми слід виконувати в сторону бе­рега (тобто з глибокого місця на міл­ке). Не зловживати сонцем. Трива­ле перебування під прямим соняч­ним промінням із непокритою го­ловою може спричинити сонячний удар. У спеку, після виходу з води слід відпочити в затінку. Дотриму­ватися правил щодо попередження застудних захворювань: не заходи­ти у воду після довгого перебування на сонці, перебувати у воді без ак­тивних рухів. Місця для купання в річках слід вибирати вище від місця спуску ви­кидів, ділянок, що використовують­ся для прання та полоскання білиз­ни, стійбищ і водопою худоби, ку­пання тварин. Категорично заборонене купання у водоймах поблизу гідротехнічних споруд, запруд, шлюзів і дамб, у ме­жах першого поясу зони санітарної охорони, джерел господарчо-життє­вого водопостачання. Глибина місця для купання при швидкості течії до 0,3 м/с не пови­нна перевищувати 1—2 м.
2.2.16. При поганому самопочут­ті, пошкодженнях, запамороченнях, болях у ділянці серця, печінки, шлунково-кишкових розладах слід негайно звернутися до вихователя, керівника, тренера, медичного пра­цівника.
2.2.17. Під час участі учнів у по­ходах, туристично-краєзнавчих за­ходах («Котигорошко» тощо), орга­нізованого відпочинку слід викону­вати вправи та завдання, приступа­ти до виконання конкурсних ви­пробувань тільки після прослуха­ного інструктажу, роз'яснювальної бесіди.
2.3. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів після навчальної екскур­сії, походів, туристично-краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, прибережній зоні тощо.
2.3.1.Після завершення навчаль­ної екскурсії, походів, туристично-краєзнавчих заходів, організовано­го відпочинку в лісі, прибережній зоні вишикуватися для остаточного обліку.
2.3.2.Звітувати вихователеві, ке­рівнику групи про те, що ви йдете за наявності батьків.
2.3.3. Після добирання додому слід повідомити за телефонним зв'язком вихователя, керівника гру­пи, що з вами все гаразд.
3. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів в аварійних ситуаціях.
3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно вико­нувати вказівки дорослих, які пере­бувають поряд.
3.2.Зателефонувати батькам, ро­дичам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого перебу­вання.
3.3.У разі надзвичайної ситуації в лісі (якщо ви заблукали), на воді, використовуйте знання, отримані на уроках основ здоров'я, географії, бі­ології тощо, правила першої долікар­ської допомоги при ушкодженнях, проведенні вентиляції легенів, штуч­ного дихання.
3.4.Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, зателефонуйте в служби екстреної допомоги за но­мерами: 101— пожежна охорона; 102— міліція; 103—швидка медична допомога; 104— газова служба, коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу, місце, де відбулася надзвичай­на ситуація, своє прізвище, ім'я, но­мер свого телефону.
3.5. За змогою залиште територію аварійної небезпеки.
 
ПОГОДЖЕНО: Заступник директора _____________ ______________________ (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
 
Голова профкому _____________ ______________________ (особистий підпис) (прізвище, ініціали
 
Ознайомлена (ий) _____________ ______________________ (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
 
 
 
 
 
 
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту